Nacházíte se: Home >> Sortiment >> Šikmé střechy >> St?en indel


Charvt - Asfaltov st?en indele

sindele-charvatCharBITasfaltov st?en indel s nenaskavou nosnou vlokou ze skeln rohoe. Povrch asfaltovch st?ench indel? je tvo?en jemnm minerlnm posypem na stran? spodn a sm?s barvenho granultu na stran? horn. CharBIT asfaltov st?en indel je ur?en pro vytvo?en vrchn vrstvy st?enho souvrstv se sklonem 15 - 85.
Vyrb se v barvch: ?ern, mix ?erven, mix zelen, mix hn?d.

- charBIT AS indel OBDLNK

- charBIT AS indel DELTA

- charBIT AS indel BOBROVKA

- charBIT AS indel HEXAGONAL

Vce informac a kompletn sortiment naleznete na www.charvat.cz/sortiment/stresni-sindele.


ONDULINE - Asfaltov st?en Bardoline

bardoline residential 3St?en indele BARDOLINE zaji?uj dokonalou hydroizolaci st?enho plt? a p?inej vynikajc estetick vsledek.

Snadn manipulace a realizace
St?en indele BARDOLINE jsou snadno pouiteln na vechny typy st?ech nejr?zn?jch tvar? a to dky vynikajc flexibilit? materilu. Realizace je nenro?n a rychl. Vae st?echa bude mt spolehlivou ochranu jak v p?pad? nov realizace, tak v p?pad? rekonstrukce. St?en indele BARDOLINE vytv?ej lehk st?en sytm s atraktivnm vzhledem. Tyto p?ednosti umo?uj projektant?m a architekt?m vytv?et ojedin?l ?een pro kad projekt.

Snadn p?izp?soben jakkoliv konstrukci
Kotven st?ench indel? BARDOLINE se provd pomoc kvalitnch pozinkovanch h?ebk? se zvenou odolnost proti vytaen. V n?kterch p?padech lze realizaci provd?t pomoc natavovn. Jako podklad m?eme pout odpovdajc d?ev?n bedn?n, nejlpe je vak pout velkoformtov OSB III desky, pop?pad? odpovdaj p?ekliku.

Vce informac a kompletn sortiment naleznete na http://cz.onduline.com/bardoline-systm.


KVK Parabit - st?en indele KERABIT a ARISTOLINE

sindel kvkModifikovan asfaltov indele KERABIT se pouvaj jako st?en krytina ikmch a strmch st?ech. Pod indeli KERABIT je optimln pout vyrovnvac a separa?n vrstvu K-BASE. indele KERABIT i podkladn vrstva K-BASE se p?ibjej k d?ev?nmu zklopu.

Hlavn p?ednosti indel? KERABIT

 • SBS pln? modifikovan indele, vhody p?i monti, mont indel? v delm obdob v roce
 • Samolepic plochy po cel ?i ablony, jist?j zajit?n p?ilepen indel?
 • 100% vod?odoln systm
 • Dlouhodob ivotnost indelov krytiny s 15-ti letou zrukou vrobce
 • Nehlu?n krytina p?i v?tru nebo deti
 • Kvalitn indele za p?ijatelnou cenu

Vce informac a kompletn sortiment naleznete na http://www.kvkparabit.com/ostatni-sortiment/sindele-kerabit/.


IKO - asfaltov indele

IKOIKO Je na ?eskm trhu jednm z nejvznamn?jch vrobc? a prodejc? asfaltovch indel? se irokou klou tvar? a barevnch odstn?.

5 d?vod? pro? si vybrat indelovou st?echu IKO:

 • Extrmn odolnost proti po?as
 • Nzk nklady v porovnn s ostatnmi tradi?nmi st?enmi materily
 • Jednozna?n? modern vzhled
 • P?irozen? spolehlivost
 • Perfektn izola?n vlastnosti IKO

Platinov zruka: Platinov zruka na indele IKO je jedine?n koncept zruk u indelovch st?ech: v p?pad? reklamace pokrv tato zruka nejen materil, ale i nklady na pokldku, odstran?n odpadu, dopravu...stru?n? ?e?eno, Vae st?echa m 100% zruku. IKO poskytuje platinovou zruku na vechny indele dodan z vrobnho zvodu IKO Ham. Na indele IKO Superglass se vztahuje platinov zruka 5 let na ostatn indele poskytuje IKO platinovou zruku 10 let.

Vce informac a kompletn sortiment naleznete na www.iko.cz.


TEGOLA - St?en indele

tegolaNabzme sortiment asfaltovch indel? na trhu. Nae vrobky, dky technickm vlastnostem a estetick hodnot?, jsou schopny uspokojit nejr?zn?j architektonick poadavky a sou?asn? zaru?uj odolnost v??i atmosfrickm vliv?m, dlouhou ivotnost, minimln nroky na drby, snadnou a rychlou pokldku, co jsou skute?n hodnoty pro bydlen ve t?etm tiscilet.

KRYTINA Z M?DI. V roce 1993 nae sotisfikovan vrobn technologie umonily nov zhodnocen starobylho a prestinho materilu, kterm je m??. Vznikly indele Prestige, kter umo?uj proveden "celom?d?nch" st?ech.

Tegosolar. Prvn fotovoltaick st?en indel na sv?t?. Systm je zaloen na p?em?n? slune?n energie v energii elektrickou vyuitm fotovoltaickch ?lnk? z amorfnho k?emku. Vlastn ?lnek je trojvrstv. To umo?uje vyuit celho spektra slune?nho z?en. Jedna vrstva vyuv ?ervenou a infra?ervenou sloku sv?tla, druh vrstva zelenou sloku a t?et vrstva fialovou a ultrafialovou sloku sv?tla.

Panely jsou prun a ohebn. Nevyaduj dnou speciln podkladn konstrukci. Lze je jednoduchm zp?sobem montovat na zklop st?echy msto st?en krytiny (s tm souvis mimo jin i spora nklad? na po?zen a mont krytiny). Materil je lehk, ploch, pochoz. Dky povrchov prav? maj panely samo?istc schopnost, take jejich drba nen nutn. Fotovoltaick krytina TEGOSOLAR je dky vyuit amorfnho k?emku mn? citliv na horizontln i vertikln orientaci, na povrchovou teplotu st?echy i na lokln zastn?n, ne je tomu u systm? z krystalickho k?emku.

Vce informac a kompletn sortiment naleznete na www.tegola.cz.


KATEPAL

Katepal Jedine?n systm adheze - zaru?uje vodot?snost a dlouhou ivotnost st?enho asfaltovho indele.

Kdy vybrte, vezm?te v vahu skv?l vlastnosti st?en krytiny KATEPAL St?en indel vyrbme ji p?es 50 let a stejn? dlouho slou spokojenm uivatel?m odborn? poloen st?echy KATEPAL z oxidovanho bitumenu.

Navc jsme od roku 2005 p?eli u vroby vech typ? indel? na jet? lep materil a indele SuperKatepal vyrbme z kvalitnho SBS modifikovanho bitumenu v 1.t?d? kvality ( EN 544).

Modifikovan indel m vy ivotnost a pomaleji strne a jako st?en krytina obstoj i v nejtvrdch podmnkch. Nedvme przdn sliby. Vyrbme ov??enou kvalitu...

POKRYJTE SI PROTO ST?ECHU ST?ENM INDELEM SUPERKATEPAL.
Distribuce indele KATEPAL probh na zem ?R ji 15.rokem a za toto obdob bylo prodno a nainstalovno zhruba 2,6 miliny m2 asfaltovho st?enho indele. Kad rok vrobn zvod KATEPAL OY investuje nemal prost?edky na vzkum, vvoj, pravideln zkouky a certifikaci st?ench indel? KATEPAL, a neustle prohlubuje kvalitu celho systmu i jeho celkovou ivotnost, p?i zachovn pravideln extern kontroly vroby a vrobnch postup?.

V nvaznosti na kvalitu materilu a doporu?enou materilovou skladbu (lepenka KATEPAL U-EL a originln p?sluenstv), m?e finsk firma KATEPAL Oy garantovat zruku 30 let, nebo? indele dosahuj ivotnosti 60 let.

Ji od pradvna se traduje, e st?echa je nejd?leit?j ?sti domu, nesnate se proto na investici do sv st?echy uet?it a kupte si lty prov??en, svou kvalitou proslul a na ?eskm trhu ji tradi?n, originln a ve Finsku vyrb?n indel KATEPAL a my Vm garantujeme zruku 30 let a vy ivotnost st?enho plt? Vai investici rozumn? zhodnotmeMte zjem o nkup st?en krytiny?

Jmno a p?jmen (*):
E-mail (*):
Bezpe?nostn kd:
Vlote prosm text z obrzku:
Telefon:
Text zprvy (*):

Sortiment - indel:


logo-charvat


logo onduline


logo-KVK-Parabitlogo-IKO


logo-TEGOLA


logo-katepal

Proč zvolit STALAK

 

Dodáním od nás získáte

 

Rychlý kontakt

Rychnov nad Kněžnou:
tel.: 494 531 012, 494 539 481
fax:
494 531 011
mob.: 777 796 794
e-mail: stalak@stalak.cz

 

Naši partneři